ΕΔΡΑ e-learning

Extra Εργαλεία

Σε αυτές τις σελίδες προσφέρεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να ενημερωθεί και να εφοδιαστεί με δοκιμασμένα και πρωτότυπα εργαλεία που αφορούν τα εξής:

- Την χρήση μορφών Τέχνης και Πολιτισμού στη διαδικασία θεραπείας ή μάθησης ενός παιδιού 3-17 ετών.

- Τον εμπλουτισμό της διαδικασίας μάθησης ή θεραπείας μέσω της επαφής με τη Φύση.

- Την χρήση του Παιχνιδιού στη διαδικασία θεραπείας ή μάθησης, καθώς και στην ψυχαγωγία (Παιγνιοθήκη).

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΜΗΜΑΤΑ Extra Εργαλεία