ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΔΡΑ e-learning - ΕΔΡΑ e-learning http://www.edra.edu.gr Fri, 14 Dec 2018 21:32:21 +0200 Joomla! - Open Source Content Management el-gr Λογοθεραπεία http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/23-λογοθεραπεία http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/23-λογοθεραπεία Λογοθεραπεία

 

Η Λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας που μπορεί να εμφανίζουν τα παιδιά.

Συγκεκριμένα ο λογοθεραπευτής βοηθά ένα παιδί όταν έχει προβλήματα:

 •  Στην άρθρωση: μπερδεύει ήχους μέσα σε μια λέξη, δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους.
 • Στην γλωσσική έκφραση-κατανόηση: δυσκολεύεται να σχηματίσει προτάσεις, δεν καταφέρνει να εκφράσει τις σκέψεις του, δυσκολεύεται να περιγράψει γεγονότα, κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη, δυσκολεύεται να κατανοήσει σύνθετες προτάσεις ή οδηγίες, κολλάει ή επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους.

Πριν βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα, μπορούμε να περιηγηθούμε αναλυτικά στις δυσκολίες με τις οποίες ασχολείται ο λογοθεραπευτής:

docxΔυσκολίες που άπτονται στο αντικείμενο του Λογοθεραπευτή

Το τμήμα Λογοθεραπείας ανήκει στα τμήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για παιδιά του Edra.edu.gr. Η διδασκαλία γίνεται κατά βάση μέσω της σύγχρονης συνεργασίας, αλλά συμπληρωματικά θα χρησιμοποιούνται και οι άλλες δύο μορφές, δηλ. η ασύγχρονη διδασκαλία και ο εξατομικευμένος ρυθμός (βλέπε Πώς λειτουργεί το Edra.edu.gr). Εάν κριθεί απαραίτητο, η λογοθεραπεία προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλες διαδικτυακές θεραπευτικές συνεδρίες, π.χ. τις εξ’ αποστάσεως συνεδρίες εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά 3-12 ετών.


 Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθεί το παιδί σας σε κάποιο online πρόγραμμα συνεδριών, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας .


 

{aicontactsafeform pf=3}

Οι ειδικοί αφού έρθουν σε επαφή με τους αρμόδιους για το παιδί:

Α) Θα έχουν μία πρώτη γνωριμία από κοντά με το παιδί και τους γονείς.

Β) Θα οργανώνουν τα «μαθήματα» σε ώρες και μέρες που θα εξυπηρετεί και

τους δύο.

Γ) Θα υπάρχει ανατροφοδότηση και ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και από κοντά, για τη πρόοδο του παιδιού και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

]]>
arts.edra@gmail.com (Μαριτίνα Κονταράτου) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Tue, 26 Mar 2013 18:17:35 +0200
Εργοθεραπεία http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/24-εργοθεραπεία http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/24-εργοθεραπεία Εργοθεραπεία

Έχει ως στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού ώστε να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στην καθημερινή ζωή, στο σπίτι και στο σχολείο.

Συγκεκριμένα ο εργοθεραπευτής βοηθά παιδιά που έχουν προβλήματα:

 •  Στην λεπτή κινητικότητα: την ικανότητα ενός παιδιού να πετάει και να πιάνει τη μπάλα, την ισορροπία και τον κινητικό συντονισμό.
 • Στο γνωστικό αντιληπτικό τομέα: την οπτική διάκριση, τις χωροχρονικές σχέσεις και την οπτική μνήμη.
 • Στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
 • Στις κοινωνικές δεξιότητες: την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής, την ικανότητα ακολουθίας εντολών, την ικανότητα συνεργασίας με συνομηλίκους.

Πριν βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα, μπορούμε να περιηγηθούμε αναλυτικά στις δυσκολίες με τις οποίες ασχολείται ο εργοθεραπευτής:

docxΔυσκολίες που άπτονται στο αντικείμενο του Εργοθεραπευτή

Το τμήμα Εργοθεραπείας ανήκει στα τμήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για παιδιά του Edra.edu.gr. Η διδασκαλία γίνεται κατά βάση μέσω της σύγχρονης συνεργασίας, αλλά συμπληρωματικά θα χρησιμοποιούνται και οι άλλες δύο μορφές, δηλ. η ασύγχρονη διδασκαλία και ο εξατομικευμένος ρυθμός (βλέπε Πώς λειτουργεί το Edra.edu.gr). Εάν κριθεί απαραίτητο, προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλες διαδικτυακές θεραπευτικές συνεδρίες, π.χ. τις εξ’ αποστάσεως συνεδρίες λογοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά 3-12 ετών.


 Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθεί το παιδί σας σε κάποιο online πρόγραμμα συνεδριών, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.


{aicontactsafeform pf=3}

Οι ειδικοί αφού έρθουν σε επαφή με τους αρμόδιους για το παιδί:

Α) Θα έχουν μία πρώτη γνωριμία από κοντά με το παιδί και τους γονείς.

Β) Θα οργανώνουν τα «μαθήματα» σε ώρες και μέρες που θα εξυπηρετεί και

τους δύο.

Γ) Θα υπάρχει ανατροφοδότηση και ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και από κοντά, για τη πρόοδο του παιδιού και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

]]>
arts.edra@gmail.com (Μαριτίνα Κονταράτου) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Tue, 26 Mar 2013 18:45:55 +0200
Ειδική Διαπαιδαγώγηση http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/25-ειδική-διαπαιδαγώγηση http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/25-ειδική-διαπαιδαγώγηση Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση (διαδικτυακή) ασχολείται με τα μαθησιακά κενά:

 •  Στην ανάγνωση: αργή συλλαβιστή ανάγνωση, μειωμένη κατανόηση συνεχόμενη – ακατάπαυστη ανάγνωση χωρίς χρώμα, αντίστροφη γραμμάτων
 • Γραφή: αλλαγή γραμμάτων, παράλειψη σημείων στίξης, προτάσεις δίχως νόημα, κείμενο ενωμένο χωρίς κενά, μη τήρηση κανόνων γραμματικής και ορθογραφίας
 • Αρίθμηση: δυσκολία στην αρίθμηση, στην εκτέλεση πράξεων, την επίλυση προβλημάτων.

Πριν βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα, μπορούμε να περιηγηθούμε αναλυτικά στις δυσκολίες με τις οποίες ασχολείται ο ειδικός παιδαγωγός:

docxΔυσκολίες που άπτονται στο αντικείμενο του Ειδικού Παιδαγωγού

Το τμήμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης ανήκει στα τμήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για παιδιά του Edra.edu.gr. Η διδασκαλία γίνεται κατά βάση μέσω της σύγχρονης συνεργασίας, αλλά συμπληρωματικά θα χρησιμοποιούνται και οι άλλες δύο μορφές, δηλ. η ασύγχρονη διδασκαλία και ο εξατομικευμένος ρυθμός (βλέπε Πώς λειτουργεί το Edra.edu.gr). Εάν κριθεί απαραίτητο, προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλες διαδικτυακές θεραπευτικές συνεδρίες, π.χ. τις εξ’ αποστάσεως συνεδρίες, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά 3-12 ετών.


 Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθεί το παιδί σας σε κάποιο online πρόγραμμα συνεδριών, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.


{aicontactsafeform pf=3}

Οι ειδικοί αφού έρθουν σε επαφή με τους αρμόδιους για το παιδί:

Α) Θα έχουν μία πρώτη γνωριμία από κοντά με το παιδί και τους γονείς.

Β) Θα οργανώνουν τα «μαθήματα» σε ώρες και μέρες που θα εξυπηρετεί και

τους δύο.

Γ) Θα υπάρχει ανατροφοδότηση και ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και από κοντά, για τη πρόοδο του παιδιού και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

]]>
arts.edra@gmail.com (Μαριτίνα Κονταράτου) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Tue, 26 Mar 2013 18:50:29 +0200
Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/26-συμβουλευτική-και-ψυχολογική-υποστήριξη http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/26-συμβουλευτική-και-ψυχολογική-υποστήριξη Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική - Διαδικτυακή Ψυχολογική Υποστήριξη έχει ως στόχο:

 • να διερευνήσει τις σκέψεις,
 • τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του παιδιού.

Μέσα από αυτή την διαδικασία μπορεί να βοηθηθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, να αναγνωρίσει τα συναισθήματα του και να τα διαχειριστεί καλυτέρα. Απώτερος στόχος της θεραπείας είναι το παιδί να αναπτύξει την προσωπικότητα του, να αναγνωρίσει τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του, να βρει τρόπους να επιλύσει τα προβλήματα τοu.

Στην Ψυχολογική Υποστήριξη του παιδιού είναι απαραίτητη η ενεργή συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται ένα παιδί.

Για αυτό το λόγο οι γονείς μέσα από το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Γονέων προσπαθεί να ενισχύσει στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού, ώστε να το βοηθήσουν να ωριμάσει και να εξελίχθη σε ένα υγιή ενήλικα.

Mπορούμε να περιηγηθούμε αναλυτικά στις δυσκολίες με τις οποίες ασχολείται ο ψυχολόγος:

docxΔυσκολίες που άπτονται στο αντικείμενο του Ψυχολόγου

Πώς λειτουργεί η Διαδικτυακή Συμβουλευτική; Η διαδικτυακή συμβουλευτική είναι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω διαδικτύου. Οι εν λόγω υπηρεσίες προσφέρονται κατά κανόνα μέσω email, chat σε πραγματικό χρόνο ή συνομιλία μέσω skype. Ορισμένοι θεραπευόμενοι χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή συμβουλευτική σε συνδυασμό με την παραδοσιακή, ενώ συνεχώς αυξανόμενος αριθμός θεραπευομένων χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή συμβουλευτική, αντικαθιστώντας πλήρως τις παραδοσιακές επισκέψεις.

Πλεονεκτήματα:

 • Επιτρέπει να πραγματοποιεί μεγαλύτερο αριθμό συνεδριών
 • Ο αριθμός των ακυρωμένων ραντεβού είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με τις δια ζώσης συνεδρίες
 • Ο συμβουλευόμενος αισθάνεται πιο άνετα και λιγότερο. Ως εκ τούτου, είναι πιθανότερο να ανοιχτεί πιο εύκολα, επιτρέποντας στον ειδικό να τον βοηθήσει καλύτερα.

 Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθεί το παιδί σας σε κάποιο online πρόγραμμα συνεδριών, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.


 {aicontactsafeform pf=3}

]]>
arts.edra@gmail.com (Μαριτίνα Κονταράτου) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Tue, 26 Mar 2013 18:54:21 +0200
Σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/27-σεμινάρια-για-γονείς-και-εκπαιδευτικούς http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/27-σεμινάρια-για-γονείς-και-εκπαιδευτικούς Σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς

Τα εξ’αποστάσεως σεμινάρια καλύπτουν ποικίλα θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά και τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίζουν, αλλά και γενικότερα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει όποιο θέμα τον ενδιαφέρει να παρακολουθήσει στις προκαθορισμένες ώρες και μέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων.


Εάν σας ενδιαφέρει να εγγραφείτε στο online σεμινάριο "ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΤΙ - ΠΩΣ- ΓΙΑΤΙ", συμπληρώστε την φόρμα πατώντας εδώ και κάντε αποστολή στο info@edra.edu.gr .


 

]]>
arts.edra@gmail.com (Μαριτίνα Κονταράτου) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Tue, 26 Mar 2013 19:06:38 +0200
Ειδικό Εκπαιδευτικό Υλικό http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/28-ελεύθερο-εκπαιδευτικό-υλικό http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/28-ελεύθερο-εκπαιδευτικό-υλικό Ειδικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Το ελεύθερο υλικό αυτό αφορά επιλεγμένες εκπαιδευτικές ασκήσεις, tests, εικόνες, κάρτες και παιχνίδια που σχετίζονται με τις Διαδικτυακές Θεραπευτικές Συνεδρίες που παρέχονται εξ' αποστάσεως από το Edra.edu.gr.  Παρέχεται και ανανεώνεται από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα θεραπευτών της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ και μπορεί κανείς να το κατεβάσει και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του σε μορφή pdf.

]]>
arts.edra@gmail.com (Μαριτίνα Κονταράτου) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Tue, 26 Mar 2013 19:15:04 +0200
Επιστημονικά Άρθρα http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/29-επιστημονικά-άρθρα http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/29-επιστημονικά-άρθρα Επιστημονικά Άρθρα

Στις ηλεκτρονικές σελίδες του Edra.edu.gr μπορεί να βρει κανείς επιστημονικά άρθρα, χρήσιμες τοποθετήσεις, προτάσεις και ιδέες από εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες. Κάθε άρθρο συνοδεύεται από στοιχεία του συντάκτη (φωτογραφία, σύντομο βιογραφικό, παρόμοια άρθρα) και την ημερομηνία συγγραφής του. Σας προσφέρεται η δυνατότητα να σχολιάσετε και να βαθμολογήσετε το κάθε άρθρο, να το κοινοποιήσετε σε φίλους και να το μοιραστείτε με περισσότερους αναγνώστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν επιθυμείτε να συμβάλλετε με άρθρα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε αποστείλετε τα στο arts.edra@gmail.com .

]]>
arts.edra@gmail.com (Μαριτίνα Κονταράτου) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Tue, 26 Mar 2013 19:21:13 +0200
Extra Εργαλεία http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/30-extra-εργαλεία http://www.edra.edu.gr/τμήματα/item/30-extra-εργαλεία Extra Εργαλεία

Σε αυτές τις σελίδες προσφέρεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να ενημερωθεί και να εφοδιαστεί με δοκιμασμένα και πρωτότυπα εργαλεία που αφορούν τα εξής:

- Την χρήση μορφών Τέχνης και Πολιτισμού στη διαδικασία θεραπείας ή μάθησης ενός παιδιού 3-17 ετών.

- Τον εμπλουτισμό της διαδικασίας μάθησης ή θεραπείας μέσω της επαφής με τη Φύση.

- Την χρήση του Παιχνιδιού στη διαδικασία θεραπείας ή μάθησης, καθώς και στην ψυχαγωγία (Παιγνιοθήκη).

]]>
arts.edra@gmail.com (Μαριτίνα Κονταράτου) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Tue, 26 Mar 2013 19:48:59 +0200