ΕΔΡΑ e-learning

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
Το μοτίβο είναι ένα εργαλείο κατανόησης, αφομοίωσης και δουλειάς με τα παιδιά. Το θεατρικό μοτίβο ενισχύει την εκφραστικότητα με έναν τρόπο εύκολο και ρυθμικό. Οι παραλλαγές του μοτίβου είναι ελεύθερες. Το παιδί απολαμβάνει το μοτίβο, γιατί μπορεί να το κατανοήσει, το εξελίσσει, το θυμάται.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:
το πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των μελλών ( συνολικά 5)

Γ.1η Δράση
Τίτλος δράσης: καθιστός κύκλος _ "βρωμάει"

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
Η μαγεία του θεατρικού κώδικα μας δίνει την δυνατότητα να ταξιδεύουμε σε ενδιαφέρουσες ιστορίες, καταστάσεις, να εισάγουμε το χιούμορ στην ζωή μας, να εκφράσουμε συναισθήματα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:
το πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των μελλών ( συνολικά 5)

Β.1η Δράση
κίνηση με μουσική_ μίμηση ζώων

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
Ενίσχυση της ομαδικότητας , εισαγωγή και εφαρμογή κανόνων, αίσθηση εμπιστοσύνης των μελλών με τον εμψυχωτή αλλά και μεταξύ τους, απόλαυση της θεατρικής συνθήκης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:
5-10

Α.1η Δράση
Τίτλος δράσης: καθιστός κύκλος _ "πατούσι με πατούσι και χέρι με χεράκι"

Σελίδα 4 από 4
Βρίσκεστε εδώ: Home EXTRA ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΗ & ΜΑΘΗΣΗ Θεατροπαιχνίδια